• អេវឺហ្គ្រីនវេចខ្ចប់និងព្រីនធីងខូអិលធីឌី
  • henry@changrongpackaging.com

វិញ្ញាបនប័ត្រ

EPP ផ្តោតលើការផ្តល់នូវការវេចខ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។
យើងគោរពតាមស្តង់ដារវេចខ្ចប់អន្តរជាតិហើយយើងប្តេជ្ញាបំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង។

យើងត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ស្តង់ដារដូចខាងក្រោម៖

certifications